Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage van de Belastingdienst, die is bedoeld om de verzekeringspremie voor iedereen betaalbaar te houden. Aanvullende verzekeringen hebben geen invloed op de hoogte van de zorgtoeslag, De bijdrage is voor de kosten die je betaalt aan de basisverzekering.

Voor de zorgtoeslag moet je voldoen aan diverse voorwaarden. Denk daarbij aan: achttien jaar of ouder, in het bezit van een Nederlandse zorgverzekering en niet een te hoog inkomen. De grens ligt momenteel op 36.022 euro per jaar. Dat is dan zonder toeslagpartner. Is die er wel, dan mag het gezamenlijke inkomen niet meer bedragen dan 54.264 euro per jaar.

De zorgtoeslag vanaf 2013

Belangrijk nieuws voor diegenen die al jaren een zorgtoeslag ontvangen. Vanaf 2013 gaat de Belastingdienst namelijk bij het toekennen rekening houden met het eigen vermogen van de ontvanger. Deze zogeheten vermogenstoets houdt in dat mensen die te veel eigen vermogen hebben geen of minder zorgtoeslag ontvangen.

Vanaf 2013 zal dus het eigen vermogen een rol spelen bij het mogelijk ontvangen van zorgtoeslag. De nieuwe wet vermogenstoets zorgtoeslag is daar heel duidelijk in: wiens vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting boven de maximumgrens uitkomt, heeft geen recht op zorgtoeslag. Het gaat hierbij om het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting, plus tachtigduizend euro.

Het aanvragen van zorgtoeslag

Wat wel hetzelfde blijft is dat de zorgtoeslag maar één keer hoeft worden aangevraagd. Aan het einde van het jaar stuurt de Belastingdienst automatisch een zogeheten voorschotbeschikking voor het jaar daarna. Dat doet zij op basis van de gegevens die beschikbaar zijn. Het is dus wel zaak om eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door te geven, want die kunnen van invloed zijn op de hoogte van de zorgtoeslag.

Als het gaat om de zorgtoeslag over 2012, is het nog mogelijk om die aan te vragen tot 1 september 2013. Voor diegene die bij de Belastingdienst uitstel voor de aangifte van de inkomstenbelasting heeft gekregen, is de deadline van 1 september 2013 niet van toepassing. Dit geldt ook als de toeslagpartner uitstel heeft gekregen. Het is dan mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen tot aan de datum van het verkregen uitstel. Bij twijfel kan altijd de Belastingdienst worden gecontacteerd.

De slogan ´Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker´ geldt ook voor het aanvragen van een zorgtoeslag. Via het beveiligde gedeelte van de website www.belastingdienst.nl kan worden ingelogd op een persoonlijke pagina. Eenmaal ´binnen´ kan bij ´Mijn toeslagen´ een toeslag worden aangevraagd of worden gewijzigd.

In het buitenland

Ook Nederlandse staatsburgers die in het buitenland wonen, kunnen recht hebben op een zorgtoeslag. Voorwaarde is wel dat het land waar hij of zij woont, behoort tot de EU of de EER. Ook als het gaat om Zwitserland of een land waarmee Nederland een sociale zekerheidsverdrag heeft gesloten, kan zorgtoeslag worden aangevraagd. krijgen. Het is dan wel noodzakelijk dat in Nederland arbeid wordt verricht of er vanuit Nederland een pensioen of uitkering wordt verkregen. Een andere mogelijkheid is dat een gezinslid in Nederland werkt of via de overheid een pensioen of uitkering ontvangt.