Wat gebeurt er als ik niet verzekerd ben en zorg nodig heb?

Iedereen die in Nederland woont is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Wie niet is verzekerd voor de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, loopt het risico dat hij of zij bij medische zorg de kosten zelf moet betalen. Een uitzondering is als je niet draagkrachtig genoeg bent om de premie te betalen. In dat geval kan met de zorgverzekeraar een betalingsregeling worden afgesproken.

De Eerste Kamer ging in 2016 akkoord met het wetsvoorstel om alle onverzekerde inwoners op te sporen. Dit zijn er in Nederland meer dan honderdvijftigduizend. Het College voor Zorgverzekeringen is de instantie die zich hiermee bezig houdt. Als iemand is opgespoord, krijgt hij of zij een brief waarin staat dat er de mogelijkheid wordt geboden om binnen drie maanden een zorgverzekering af te sluiten.

Als dit niet gebeurt, krijgt de overtreder een boete. Drie maanden later nog geen zorgverzekering? Dan weer een boete. Totaal kan dit oplopen tot een bedrag van 340 euro, te innen door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Wie dan nog steeds weigert actie te ondernemen, wordt door het CVZ zelf aangemeld bij een zorgverzekeraar. De verschuldigde premie wordt dan twaalf maanden lang rechtstreeks van het inkomen ingehouden.

Het CVZ is bevoegd om de werkgever of uitkeringsinstantie opdracht te geven de premie in te houden. Als je geen vast inkomen hebt, ontvang je een acceptgiro. Overigens hoef je de premie niet met terugwerkende kracht alsnog te betalen, maar als je in de periode dat je niet verzekerd was, medische hulp nodig had, is dat wel voor eigen kosten.

De campagne ‘Zoek dekking!’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft informatie over de verplichte zorgverzekering en de gevolgen voor onverzekerden.