Eigen Risico

Er worden nogal wat vragen gesteld over het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. Er is een duidelijk onderscheid, dat in dit artikel wordt uitgelegd. Overigens, het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen als er medische kosten worden gemaakt. Maar dit geldt bijvoorbeeld weer niet voor mannen en vrouwen die jonger zijn dan achttien jaar. En ook de kosten van huisarts en kraam- en verloskundige hulp kennen geen eigen risico.

Iedereen die ouder is dan achttien jaar en een basisverzekering heeft, heeft ook verplicht een eigen risico. Dit geldt voor de medische kosten die worden betaald uit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico zal in 2017 385 euro bedragen. Tot aan dit bedrag zijn de kosten voor zorg dus voor eigen rekening. Jaarlijks wordt de hoogte van het eigen risico opnieuw berekend. In 2009 bedroeg het eigen risico nog ‘slechts’ 155 euro.

Het verplicht eigen risico in de basisverzekering voor zorgkosten wordt opgelegd om te zorgen dat mensen niet onnodig aanspraak maken op zorg. Tegelijkertijd houdt de Nederlandse overheid ook rekening met diegenen die vanwege een handicap of een chronische ziekte zijn aangewezen op extra zorg. In de regeling Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER) is voor dit jaar een bedrag van 85 euro opgenomen, dat dient als extra bijdrage in de zorgkosten.

De regeling wordt uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor. Het CAK is een professionele en betrouwbare uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector. Het draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van diverse financiële regelingen en informatietaken. Mensen die recht hebben op de compensatie ontvangen het bedrag aan het einde van het jaar automatisch op hun rekening. Dit gebeurt op basis van de gegevens die over het zorggebruik bekend zijn. Je kunt voor jezelf bepalen of je in aanmerking komt voor compensatie.

Vrijwillig eigen risico

Tot zover het verplicht eigen risico, dat voor elke inwoner boven de achttien jaar hetzelfde is. Wie ervoor kiest om het eigen risico vrijwillig te verhogen, betaalt minder premie. De korting die je krijgt, wordt hoger naarmate je ook zelf meer eigen risico neemt. Er kan worden gekozen uit bedragen die oplopen van honderd tot vijfhonderd euro. Dit is dan bovenop het verplicht eigen risico van 385 euro (2017). Mensen die naar verwachting weinig zorgkosten hebben, wordt aangeraden om hiervoor te kiezen. Wél moet je rekening houden met het feit dat je het bedrag in één keer dient te betalen!