Dekking zorgverzekering in het buitenland

Wie als student zonder zorgen op vakantie wil gaan, wordt aangeraden om van tevoren te controleren welke zaken er onder het basispakket van zijn of haar zorgverzekering vallen. Overigens kun je ook aanvullende verzekeringen afsluiten. Denk aan een vergoeding van spoedeisende zorgkosten (tegen Nederlands tarief) en de European Health Insurance Card, waarmee je recht hebt op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland.

Deze Europese gezondheidskaart is alleen geldig in landen die vallen binnen de EEG (dit zijn de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, Zwitserland, Macedonië en Australie. De EHIC vervangt het oude E-111 formulier en heeft als doel de procedure met betrekking tot het verkrijgen van medische hulp voor Nederlandse verzekerden in het buitenland en de afwikkeling rondom de verleende hulp voor buitenlandse zorgverleners te vergemakkelijken.

Elke burger die een basisverzekering heeft afgesloten en voor een tijdelijke periode naar het buitenland gaat voor bijvoorbeeld vakantie of werk, kan kosteloos in aanmerking komen voor een EHIC. De EHIC is persoonsgebonden en dient daarom voor elk gezinslid apart te worden aangevraagd. De EHIC wordt binnen vier werkdagen, nadat je de aanvraag hebt geplaatst afgeleverd. Ben je woonachtig in het buitenland, neem dan contact op met je verzekeraar voor het aanvragen van een kaart!

Buitenlandse dekking in de zorgpakketten worden duurder

Via de zorgverzekering ben je in het buitenland ook verzekerd tegen onvoorziene, noodzakelijke ziektekosten. Met de basisverzekering heeft namelijk elke Nederlander wereldwijd recht op nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten dus vergoed. Maar let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Ga je naar een land waar de zorg een stuk duurder is dan in Nederland, sluit dan een aanvullende verzekering af om de extra kosten te dekken.

Veel Nederlanders hebben ook een reisverzekering waarin medische kosten zijn gedekt. Dat is handig om te weten voordat je een aanvullende zorgverzekering voor zorg in het buitenland gaat afsluiten. Anders ben je dubbel verzekerd. En dat is natuurlijk ook weer niet nodig! Als je zowel een reisverzekering als een aanvullende zorgverzekering hebt, moet je de gemaakte kosten in het buitenland eerst indienen bij de zorgverzekering. De reisverzekering dekt alleen de kosten voor zover ze niet zijn gedekt door de zorgverzekering.

In sommige gevallen wordt een operatie in het buitenland vergoed door de zorgverzekering. Een groot aantal verzekeraars heeft contracten afgesloten met ziekenhuizen in de grensstreek (België en Duitsland). Ook zijn er zorgverzekeraars die een vrije-keuzepolis hebben. Je hebt in dat geval als verzekerde een vrije keuze van zorgverlener in het buitenland. De landen hiervoor zijn beperkt (vaak ook België en Duitsland, soms ook Spanje).

Zorgpolissen en uw buitenlandse reis

Verzekeraars mogen drie soorten polissen aanbieden: De restitutiepolis, de naturapolis of een combinatie van deze twee. Bij de naturapolis wordt alle zorg in principe vergoed. De voorwaarde hiervoor is vaak dat je naar een zorgverlener moet gaan die een contract heeft met de zorgverzekeraar.

Een restitutiepolis houdt in dat je de keuze hebt tussen polissen met gecontracteerde zorg, deels-gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg. Bij een pure restitutiepolis ben je volledig vrij om je eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat je de zorgnota moet voorschieten, die je daarna kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Als hij echter met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoef je het geld niet voor te schieten.

Wanneer je een pure restitutiepolis hebt afgesloten, betaalt de zorgverzekeraar het zogeheten ‘wettelijke tarief’ of een ‘marktconforme vergoeding’ terug. Een gedeeltelijk gecontracteerde polis biedt alleen een volledige vergoeding als je naar een behandelaar gaat waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet je soms een deel van de rekening zelf betalen.

Bij een combinatiepolis heb je voor sommige vormen van zorg recht op zorg (natura) en voor andere vormen van zorg recht op vergoeding van kosten van zorg (restitutie). Het kan zijn dat de verzekeraar contracten heeft met een beperkt aantal zorgaanbieders. Als je zorg nodig hebt die valt onder de restitutieregeling, maar de behandelaar heeft geen contract met je verzekeraar, dan kan het zijn dat je een deel van de nota zelf moet betalen.